Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 60. večerní aukce fotografií a prací na papíře > Vítězslav Nezval: Abeceda

A60/137

↑ Zpět na položky « »

Karel Teige (1900-1951)

VÍTĚZSLAV NEZVAL: ABECEDA

1926
Cyklus básní s tanečními kompozicemi Milči Mayerové. 298x231 mm, 57 s. V typografické úpravě, obálce a s fotomontážemi K. Teigeho, fotografiemi K. Paspy, vydal ve 2000 výtiscích k Vánocům 1926 J. Otto, společnost s ručením omezeným v Praze, vytiskla Česká grafická Unie a. s., Praha. Kultovní kniha českého poetismu. Soubor krátkých básní na jednotlivá písmena abecedy, vycházejících z asociací, jež v autorovi písmena vyvolávají, ať už po stránce vizuální (typografické), nebo zvukové. Konstruktivistický výtvarný doprovod Karla Teigeho tvoří montáže Paspových fotografií tanečních kreací, doplněné na bílé ploše výraznými černými pásy. Kniha je považována za nejčistší projev avantgardních myšlenek sdružení Devětsil. Lit.: V. Birgus - J. Mlčoch, Česká fotografie 20. století, Praha 2010, s. 47. Částečně uvolněná vazba, dvojice listů oddělených od hřbetu, některé strany mírně pomačkané, jinak dobrý stav.

Karel Teige - vůdčí postava české meziválečné kultury, avantgardy, výtvarný a literární kritik a teoretik umění 20. a 30. let 20. stol., publicista a překladatel, spoluzakladatel poetismu a Devětsilu (1920), člen Skupiny surrealistů v ČSR a mluvčí směru, autor koláží, fotomontáží, obrazových básní, grafik, knižní grafiky atd. Po maturitě na reálném gymnasiu (1919) začal studovat dějiny umění na FF UK, kde navštěvoval přednášky prof. K. Chytila, F. X. Šaldy či V. Birnbauma. Studium ukončil r. 1923. Působil jako redaktor či výtvarný referent časopisů Disk, Ruch (1919), Čas (1919-1921), Stavba (1923), ReD (1927). V letech 1929–1930 přednášel jako hostující docent sociologii architektury a estetiku na Bauhausu v Dessavě. Stál u zrodu Osvobozeného divadla (1925/1926) a byl i zakladatelem a předsedou Levé fronty (1929).

Karel Maria Eduard Paspa (1899-1979), fotograf a filmař, sběratel. Od r. 1921 byl členem KFA v Praze, r. 1922 absolvoval pražskou techniku, poté provozoval vlastní fotografickou a filmovou živnost. Spolupracoval, většinou jako kameraman, na vědeckopopulárních filmech. Od 20. let publikoval odborné texty o filmu a fotografii v časopisech Věda, Kinematograf, Amatérská kinematografie, po válce pak hlavně v Československé fotografii a Fotografii. Nejvíce se proslavil fotografiemi tanečnice Milči Mayerové pro knihu V. Nezvala Abeceda. V r. 1939 se podílel na přípravě výstavy Sto let české fotografie v UPM, byl považován za předního znalce fotografické a filmové techniky.


Tato aukční položka byla dražena před více než rokem a již není aktuální.
Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »