Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 61. aukce militárií, aukce starožitností a uměleckých předmětů > Sedmnáct kreseb Maxe Haushofera, studijní kresba Antonína Mánesa a kresba neznámého autora

A61/280

↑ Zpět na položky « »

Joseph Maximilian Haushofer (1811-1866)

Antonín Mánes (1784-1843)

SEDMNÁCT KRESEB MAXE HAUSHOFERA, STUDIJNÍ KRESBA ANTONÍNA MÁNESA A KRESBA NEZNÁMÉHO AUTORA

Dvanáct jednostranných a pět oboustranných plenérových kreseb Maxe Haushofera ze studijních cest po Itálii. Tužka na papíře (v jednom případě tužka a barevný pastel na papíře), různé rozměry, 30. léta 19. stol. Některé značeny místy a daty, např. "Villa Pomfili, Oct 33", "Genzano, Oct 1938", "Campagna di Roma, 8. Oct 38", "Nel Giardino St. Giovani e Paolo" apod., některé značeny razítkem "Nachlass Max Haushofer 1811-66". Všechny kresby až na jednu paspartovány. Restituce z Národní galerie (Waldesova obrazárna, většina listů zn. razítky), dále označeno razítky Národní galerie "NGP" s původními inventárními čísly. Kresebná studie stromů Antonína Mánesa. Tužka na papíře, 440x290 mm, na zadní straně text tuší a razítko "NGP". Papír místy pokryt hnědými skvrnami. Paspartováno. Hlava staršího muže. Pastel na pauzovacím papíře, 280x220 mm, vlevo dole věnování a na zadní straně razítko "NGP". Pravý okraj mírně natržen mimo obrazovou plochu.

Max Haushofer byl německým malířem krajin a profesorem krajinářské školy na pražské Akademii v letech 1845–1866. Roku 1830 se krátce učil u Josepha Antona Sedlmayra, v r. 1832 u krajináře Carla Friedricha Heinzmanna, především ale soustavně kreslil a maloval podle přírody. Roku 1844 ho na uvolněné místo profesora krajinomalby pražské akademie po Antonínu Mánesovi povolal jeho švagr Christian Ruben, který tam působil jako ředitel už od r. 1841. Haushoferova tvorba byla ovlivněna drážďanskou školou Caspara Davida Friedricha i mnichovským romantismem Carla Rottmanna. Plenérovou malbu zařadil do učebních osnov a podnikal se studenty cesty nejen do Bavorska, k jezeru Cheimsee, ale také po Čechách, na Šumavu. Haushoferova krajinářská škola se stala výrazným fenoménem českého umění 2. pol. 19. stol. Krajinářství v českých zemích se pod jeho vlivem obrátilo od doznívající klasicistní tradice a nastoupilo cestu k pozdní romantice či novoromantice.Vychoval několik výjimečně talentovaných krajinářů - mezi jinými i Julia Mařáka.

Antonín Mánes - český malíř období romantismu, položil základy malířské tradice v rodině a vůbec české krajinářské školy 19. století jako takové. Ve 20 letech vstoupil na pražskou Akademii, kde se v letech 1806-1817 učil u krajináře Karla Postla. Tam byl inspirován klasicistní ideální krajinou a jejím popisným empirovým pojetím. Ovlivněn byl také holandskou krajinářskou malbou 17. stol. (Jacob van Ruisdael, Allaert Pietersz van Everdingen) a romantiky působícími v Drážďanech (Caspar David Friedrich, Johan Christian Clausen Dahl). Mánesovým přínosem byla živá barevnost i snaha vystihnout atmosféru (vliv holandský), kterou objevoval v české krajině. Po studiích od r. 1817 vyučoval soukromě ve šlechtických rodinách. V r. 1835 se na pražské Akademii stal profesorem krajinomalby. Vedle tamních svých žáků silně ovlivnil dílo svých dětí, Josefa, Quida a Amálie.


Kontaktní údaje
Váš dotaz