Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 63. Fotografie a práce na papíře > Před schodištěm

A63/011

↑ Zpět na položky « »

Adolf Schneeberger (1897-1977)

PŘED SCHODIŠTĚM

1926
Černobílá bromostříbrná fotografie na lesklém papíru, raný kontaktní autorský pozitiv pravděpodobně ze 40. let 20. století. 85x83 mm (99x98 mm). Verso barevnou tužkou podpis autora, další poznámky tužkou. Stav A/B. Druhý exemplář uložen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, inv. č.: MG 7594. Publikováno: A. Dufek, Adolf Schneeberger, Praha 1983, il. 34.

Český fotograf. Studoval na ČVUT, kde navštěvoval také přednášky o fotografii. Amatérsky fotografoval i na frontách 1. světové války, kde působil jako důstojník. Poté pokračoval ve studiu na technice. Působil v ČKFA, ale později kvůli rozporům odešel a podílel se na založení Fotoklubu Praha (1922), kam přešli i např. J. Sudek J. Funke či J. E. Purkyně ml. Z Fotoklubu Praha byl vyloučen (Spolu s J. Funkem a J. Sudkem) v roce 1924 a tak s J. Sudkem a J. Funkem spoluzaložil ČFS, otevřenou jak amatérům, tak profesionálům, zaměřující se na čistou fotografii v duchu puristického piktorialismu. O tři roky později s J. Sudkem založili profesionální fotografický ateliér, který se časem stal součástí nakladatelství Melantrich jako oddělení pro užitou fotografii. I po Sudkově odchodu zde pokračoval v tvorbě obrázkových časopisů. Po roce 1932 nastal v jeho tvorbě útlum a s menší intenzitou fotografoval ještě do konce 40. let.


Kontaktní údaje
Váš dotaz