Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 63. Fotografie a práce na papíře > Dvojice

A63/141

↑ Zpět na položky « »

Jan Saudek (1935)

DVOJICE

60. léta 20. stol.
Černobílá bromostříbrná fotografie na polomatném papíru, původní autorská zvětšenina. 285x225 mm. Verso perem podpis a adresa autora. Stav B.
Zlomený levý dolní roh, nepatrně odloupnutá emulze na okrajích, v obrazové ploše na dvou místech lehce pokrčeno, verso zbytky lepicí pásky.

Pražský fotograf, jeden z nejvýznamnějších současných českých uměleckých fotografů, bratr výtvarníka Karla Saudka. 1952 vyučen fotografem, fotografuje od 15 let, maluje a kreslí. Mezi léty 1952-1983 pracoval jako dělník v tiskárně, od roku 1983 evidován při ČFVU, pracuje jako samostatný fotograf. Jeho tvorba je výrazně humanisticky zaměřená. Stěžejním námětem jeho fotografií je žena, ženské tělo a vztah ženy a muže. Zpočátku se zabýval také tematikou dětství a vztahu dětí a dospělých. Od r. 1977 fotografie koloruje. Jeho dílo je ceněno i v zahraničí, získal řadu ocenění, mj. je i rytířem Řádu čestné legie. Koncem 60. let odletěl do Ameriky, kde se seznámil s Hughem Edwardem, šéfem oddělení fotografie v chicagském Institutu umění. Jeho první vlastní výstava se uskutečnila v University of Indiana v Bloomingtonu.


Kontaktní údaje
Váš dotaz