Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 73. Starožitnosti a umělecké předměty

73. Starožitnosti a umělecké předměty


Termín konání: 3. 6. 2023 od 10:00

Místo konání: Aukční dům Zezula, Hlinky 142c, Brno, 603 00 Česká republika

Termíny výstav: sobota a neděle 27. a 28. 5. od 12 do 17 hodin,
pondělí - čtvrtek 29. 5. - 1.6. od 10 do 19 hodin,
pátek 2. 6. od 10 do 17 hodin.

Aukční přirážka činí 22% včetně DPH

Výsledková listina


A73/001

Lucas van Leyden (1494-1533)

DVA PÁRY V LESE

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

A73/002

Marco Dente (1493-1527)

Rosso Fiorentino - podle (1494-1540)

ALEGORIE SMRTI A SLÁVY

Vyvolávací cena:  5 000 Kč
Vydražená cena: 7 500 Kč

A73/003

Albrecht Dürer (1471-1528)

KRISTUS NESE TĚŽKÝ KŘÍŽ, LIST Č. 10 Z CYKLU "RYTÉ PAŠIJE"

Vyvolávací cena:  19 000 Kč
Vydražená cena: 28 000 Kč

A73/004

Albrecht Dürer (1471-1528)

BIČOVÁNÍ, LIST Č. 6 Z CYKLU "RYTÝCH PAŠIJÍ"

Vyvolávací cena:  20 000 Kč
Vydražená cena: 23 000 Kč

A73/005

Heinrich Aldegrever (1502-1561)

DVOJICE PERSONIFIKACÍ ZE SÉRIE CTNOSTÍ A NEŘESTÍ: Č. 5 BOHATSTVÍ (DIVITIAE) A Č. 10 HNĚV (IRA)

Vyvolávací cena:  7 500 Kč
Vydražená cena: 8 500 Kč

A73/006

Heinrich Aldegrever (1502-1561)

NECUDNOST Z CYKLU "CTNOSTI A NEŘESTI"

Vyvolávací cena:  5 000 Kč
Vydražená cena: 8 500 Kč

A73/007

Heinrich Aldegrever (1502-1561)

PÍLE ZE SÉRIE "CTNOSTI A NEŘESTI"

Vyvolávací cena:  5 000 Kč
Vydražená cena: 5 000 Kč

A73/008

Heinrich Aldegrever (1502-1561)

LOT VÍTÁ ANDĚLY / LOT HEISST DIE ENGEL WILLKOMMEN

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

A73/009

Cornelis Cort (1533-1578)

OPLAKÁVÁNÍ KRISTA

Vyvolávací cena:  2 000 Kč
Vydražená cena: 3 200 Kč

A73/010

Giorgio Ghisi (1520-1582)

PÁD TRÓJI A ÚTĚK AENEŮV

Vyvolávací cena:  29 000 Kč

A73/011

Giulio di Antonio Bonasone (1498-1574)

LÁSKA V ELYSIU

Vyvolávací cena:  10 000 Kč

A73/012

Crispijn de Passe st. (1564-1637)

Marten de Vos (1532-1603)

MERKUR Z CYKLU 7 PLANET

Vyvolávací cena:  1 000 Kč

A73/013

Zacharias Dolendo (1561-1604)

Karel Mander (1548-1606)

MAGNA TIBI LENAE PATER PERMISSA POTESTAS (STARÝ ZÁKON)

Vyvolávací cena:  2 000 Kč

A73/014

Gerard de Jode (1516-1591)

Marten de Vos (1532-1603)

SUSCIPIT EN ESAU RUBICUNDAM A FRATRE POLENTAM, CUI PRIMOGENITI TRADIT HABERE DECUS

Vyvolávací cena:  2 500 Kč

A73/015

Claes Janszoon Visscher (1587-1652)

Marten de Vos (1532-1603)

SENIOR TOBIAS SE QUIETI TRADENS PASSERUM STERCORE CECUS FIT (OSLEPENÍ TOBIÁŠE, STARÝ ZÁKON)

Vyvolávací cena:  1 000 Kč
Vydražená cena: 1 000 Kč

A73/016

Virgil Solis (1514-1562)

Georg Mack st. (1556-1601)

SMRT JANA KŘTITELE (MATOUŠ, 14. KAPITOLA)

Vyvolávací cena:  40 000 Kč

A73/017

Dirk Volkertsz Coornhert (1522-1590)

Maarten van Heemskerck (1498-1574)

CÍSAŘSKÝ TÁBOR V INGOLSTADTU ROKU 1546, Č. IX Z CYKLU VÍTĚZSTVÍ KARLA V.

Vyvolávací cena:  2 000 Kč

A73/018

Daniel Wussin (1626-1691)

Karel Škréta (1610-1674)

JINDŘICH Z VALDŠTEJNA S 24 SYNY PŘED KRÁLEM PŘEMYSLEM OTAKAREM II.

Vyvolávací cena:  3 000 Kč
Vydražená cena: 3 000 Kč

A73/019

Jost Amman (1539-1591)

8 DŘEVORYTŮ

Vyvolávací cena:  400 Kč

A73/020

Monogramista DWF (dle Eney Vica da Parma a Parmigianina)

STARÁ ŽENA S PŘESLICÍ

Vyvolávací cena:  7 000 Kč

A73/021

Dirk Volkertsz Coornhert (1522-1590)

Maarten van Heemskerck (1498-1574)

IZÁKŮV TRIUMF Z CYKLU PATIENTIÆ TRIUMPHUS

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

A73/022

Harmen Janszoon Muller (1540-1617)

Gerard van Groeningen (1550-1599)

ZÁZRAČNÉ PŘEJITÍ ŘEKY JORDÁN (KNIHA JOZUE)

Vyvolávací cena:  1 000 Kč
Vydražená cena: 1 000 Kč

A73/023

Jacques Callot (1592-1635)

Ventura Salimbeni (1568-1613)

UKLÁDÁNÍ DO HROBU

Vyvolávací cena:  2 500 Kč

A73/024

Jacques Callot (1592-1635)

Matteo Rosselli (1578-1650)

ÚTOK NA DVĚ PEVNOSTI ZE SÉRIE ŽIVOT FERDINANDA I. DE MEDICI (TAKÉ ZV. MEDICEJSKÉ BITVY)

Vyvolávací cena:  1 500 Kč
Vydražená cena: 3 400 Kč

A73/025

Jan Collaert I. (1525-1580)

Joos de Momper (1564-1635)

MARTIVS (BŘEZEN ZE SÉRIE DVANÁCTI MĚSÍCŮ)

Vyvolávací cena:  5 000 Kč

A73/026

Jan I. Sadeler (1550-1600)

Hans von Aachen (1552-1615)

TRŮNÍCÍ MADONA S DÍTĚTEM, SV. JANEM KŘTITELEM, SV. JANEM EVANGELISTOU A ANDĚLY

Vyvolávací cena:  3 900 Kč
Vydražená cena: 6 500 Kč

A73/027

Aegidius II Sadeler (1570-1629)

Hans Speckaert (1540-1577)

OBŘEZÁNÍ KRISTA

Vyvolávací cena:  2 000 Kč
Vydražená cena: 3 400 Kč

A73/028

Jan Sadeler (1550-1600)

Marten de Vos (1532-1603)

BŮH SE ZJEVIL NOEMOVI, Č. XI ZE SÉRIE BONORVM ET MALORVM CONSENSIO..

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

A73/029

Jan Sadeler (1550-1600)

Marten de Vos (1532-1603)

OBĚTI KAINA A ÁBELA, Č. 6 ZE SÉRIE BONI ET MALI SCIENTIA..

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

A73/030

Jan Sadeler (1550-1600)

Marten de Vos (1532-1603)

ŠÉT A ENÓŠ, POTOMCI ADAMA A EVY, Č. III ZE SÉRIE BONORVM ET MALORVM CONSENSIO ..

Vyvolávací cena:  6 000 Kč

A73/031

Václav Hollar (1607-1677)

Francis Cleyn (1589-1658)

IULUS LOVÍ TYRRHOVA JELENA (VERGILIUS: AENEIS, KNIHA VII.)

Vyvolávací cena:  4 500 Kč

A73/032

Václav Hollar (1607-1677)

Francis Cleyn (1589-1658)

VENKOVŠTÍ ŘEMESLNÍCI

Vyvolávací cena:  4 500 Kč

A73/033

Václav Hollar (1607-1677)

Francis Cleyn (1589-1658)

AENEAS A DIDO V PODSVĚTÍ (VERGILIUS: AENEIS, KNIHA VI.)

Vyvolávací cena:  4 500 Kč

A73/034

Václav Hollar (1607-1677)

Francis Cleyn (1589-1658)

ARISTAIOS PŘEMÁHÁ PRÓTEA (VERGILIUS: ZPĚVY ROLNICKÉ, KNIHA IV.)

Vyvolávací cena:  4 500 Kč

A73/035

Václav Hollar (1607-1677)

Francis Cleyn (1589-1658)

TRÓJANÉ SPALUJÍ SVÉ PADLÉ BOJOVNÍKY (VERGILIUS: AENEIS, KNIHA XI.)

Vyvolávací cena:  4 500 Kč
Vydražená cena: 5 000 Kč

A73/036

Bartholomeus Kilian (1630-1696)

Karel Škréta (1610-1674)

DEUKALION A PYRRHA (SAXA MISSA UIRI MANIBUS FACIEM TRAXERE UIRORUM)

Vyvolávací cena:  3 500 Kč
Vydražená cena: 3 500 Kč

A73/037

Orazio Borgianni (1574-1616)

Raffael Santi (1483-1520)

CREAVIT OMNEM ANIMAM VIVENTEM SECUNDU SPECIEM SUAM (STVOŘENÍ ZVÍŘAT)

Vyvolávací cena:  2 000 Kč

A73/038

Henri Mauperché (1602-1686)

ARCHANDĚL RAFAEL RADÍ TOBIÁŠOVI Z CYKLU TOBIÁŠOVÝCH PŘÍBĚHŮ

Vyvolávací cena:  4 000 Kč

A73/039

John Baptist Jackson (1701-1780)

NALEZENÍ MOJŽÍŠOVO PODLE PAOLA VERONESEHO

Vyvolávací cena:  3 000 Kč
Vydražená cena: 3 000 Kč

A73/040

Pietro Testa (1611-1650)

ALEGORIE MALÍŘSTVÍ

Vyvolávací cena:  3 000 Kč
Vydražená cena: 5 000 Kč