Facebook Instagram


Startseite > Auktion > 23. Bibliophile Online-Auktion > Soubor 18 publikací o M. Švabinském s podpisy umělce / autorů

O23/225

↑ Zurück zu den Artikeln « »

Různí autoři

Max Švabinský (1873-1962)

SOUBOR 18 PUBLIKACÍ O M. ŠVABINSKÉM S PODPISY UMĚLCE / AUTORŮ

1933-1982
Kresby a grafika M. Š. 203. výst. SVU Aleš, Brno 1944. 24 s., il. (2x) M. Š.: Motýlí čas (s verši F. Hrubína). XIX čísl. dvojlistů v obálce, il. Vyd. J. R. Vilímek v Praze r. 1948. Věnování M. Š. M. Š. Souborná výstava díla Praha Mánes 1948. 31 s., 24 obr. příl. + 1 sign. litografie, měkká šitá vazba. Věnování M. Š. M. Š. Grafické dílo. Výst. Kroměříž 1948. 30 s., obr. příl. H. Frankensteinová: M. Š. Dílo 1924-1948. 323 s., il. Pev. vazba. Vyd. Orbis v Praze r. 1950. Věnování M. Š. Nár. umělec M. Š. Soubor. výst. k 80. naroz. Praha 1953. 55 s., 47 obr. příl., měkká šitá vazba. Věnování M. Š. M. Š. a F. Hrubín: Pasáček a sluníčko. Nestr., il. Vyd. Státní nakl. děts. knihy v Praze r. 1954. Věnování M. Š. L. Páleníček: Mladý Švabinský. 61 s., 52 obr. příl. Pev. vazba. Vyd. Krajs. nakladatelství v Gottwaldově jako svou 1. publikaci v září 1958. Věnování autora. J. Kaušitz: Se Švabinským o grafice. 69 s., il. Pev. vazba. Vyd. Stát. pedagog. nakl. v Praze r. 1959. Věnování M. Š. E. Bass: Kterak pan Patera na Nový rok o dva štamgasty přišel. 15 s., il. M. Š., vol. archy v obálce. Vyd. v Olomouci r. 1960. Věnování M. Š. L. Páleníček: Švabinského prázdniny. 14 s., sign. litografie ve frontispisu, volné archy v obálce. Vyd. v Kladně r. 1960. Věnování M. Š. L. Páleníček: Švabinský a Vrchlický. 21 s., volné archy v obálce, lept ve frontispisu. Vydal Památník nár. písemnictví r. 1973. L. Páleníček: Švabinského český Slavín. Sto portrétů. 216 s., il. Pevná vazba. Vyd. Stát. pedagog. nakl. v Praze r. 1973. Věnování L. Páleníčka. J. Schmidt: Vzpomínky na M. Š. 50 s., il., vol. archy v obálce. Přil. 5 sign. ocelorytin J. Schmidta + jeho podpis na předtitulu. Vyd. SČF-Klub filatelistů Kroměříž r. 1973. L. Páleníček: Švabinský a česká kniha. 18 s., lept ve frontispisu, volné archy v obálce. Vyd. v ed. Kladenský lis, Kladno 1975. V tiráži podpis autora. H. Volavková: M. Š. 82 s., 45 obr. příl. Pevná vazba. Vyd. Odeon Praha 1977. Věnování Z. Švabinské-Vejrychové. M. Š.: J. V. Myslbek. 11 s., vol. dvoulisty na Losínu, v obálce. Ed. L. Páleníček (podepsán), vyd. jako soukr. tisk v ed. Kladenský lis, Kladno 1982. Spolu: Z. Hlaváček: J. Švengsbír - grafika. 12 s., obr. příl. + 1 pův. sign. ocelorytina. Vyd. Nakladatelství čsl. výtv. umělců v Praze r. 1959. Z pozůstalosti Stanislava Gajdošíka


Dieser Artikel wurde vor über einem Jahr geboten, Daten nur für angemeldet Kunden. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eines erstellen registrieren .
Kontaktangaben
Ihre Frage
↑ Zurück zu den Artikeln « »