Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 13. Fotografie, práce na papíře a vzácné tisky > Dvojitý autoportrét

O13/092

↑ Zpět na položky « »

Ladislav Emil Berka (1907-1993)

DVOJITÝ AUTOPORTRÉT

1931(?) / 60. léta 20. stol.
Bromostříbrná fotografie na lesklém papíru, pozdější autorská zvětšenina z 60. let 20. stol. 170x232 mm. Verso značeno autorským razítkem, tužkou dvakrát jméno autora, název díla v němčině, datace s otazníkem. Další exemplář je uložen ve sbírkách Moravské galerie v Brně, inv. č. MGA 5032. Drobná retuš na čele pravého portrétu, verso zbytek papírové lepicí pásky po adjustaci.

Ladislav Emil Berka - český fotograf, teoretik a kritik. Vystudoval reálku v Praze. Zájem o fotografii ho sblížil s A. Hackenschmiedem a J. Lehovcem. Spolu s nimi zapůsobil jako průkopník pokrokové filmové kritiky a krátce i "nové fotografie". Intenzivně fotografoval jako autodidakt od r. 1929, kdy společně s Hackenschmiedem navštívil výstavu Film und Foto ve Stuttgartu, až do roku 1933. Tehdy se stal redaktorem časopisu Ahoj na neděli, po válce zastával funkci redaktora Květů. Kromě filmových kritik je autorem několika významných textů o moderní fotografii, překladatelem a spoluautorem děl o filmu, autorem grafických úprav časopisů a knih, obrazovým redaktorem nakl. Práce a Orbis. Od r. 1930 člen Českého studia a Film-klubu. B. dílo je ovlivněno funkcionalismem a novou věcností, má blízko k pracím J. Funkeho či prof. fotografie na Bauhausu W. Peterhansena. Bylo prezentováno na řadě výstav u nás i v zahraničí.

Vyvolávací cena: 6 000 Kč

Nejvyšší příhoz: ZZGO  6 000 Kč
1 příhoz
Prodáno

Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »