Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 23. Bibliofilská online aukce > Kazatel domovnj (postila)

O23/204

↑ Zpět na položky « »

Matouš Konečný (1569-1622)

Michal Blažek (1753-1827)

KAZATEL DOMOVNJ (POSTILA)

1783
... to gest: Naučenj potřebné gakby hospodářowé w Domjch a přjbytcých swých spolu s domácými swými, každého dne, zwlásstě ráno a wečer y zwlásstnj některé časy, Božjch pokut a metel, sebe k dobrému Slowem Božjm napomenutj, poctu Božskau A nabožnau w chwálách a modlitbách swatých, Pánu Bohu wykonáwati, a tak čeládku swau k náboženstwj Křesťanskému dobrým a pobožným přjkladem swým, wsselikého času přidržeti měli. W nowě spraweno a wydáno. W Brně, wytjsstěno Swobodským Pismem, skrze Jána Siedlera Faktora 1783. Vel. 8°, 19,2x15 cm. 442 číslovaných s. (chybná paginace s. 25-31 a s. 55), česky, na koncích kapitol dekorativní viněty. Novodobá celokožená převazba s tlačeným dekorem s motivem mešního kalichu v zrcadle. Titulní strana tištěna v černé barvě. Vydal Michal Blažek v Brně roku 1783. Drobné požerky hmyzu, stránky místy ušpiněné, jinak knižní blok v dobrém stavu, dva poslední listy lepeny. Jedná se o první potoleranční reedici původního českého předbělohorského reformačního díla (Sixtus Bolom-Kotari, Michael Blažek, superintendent moravský a protestantská společnost pozdního osvícenství (disertační práce), Historický ústav FF MU, Brno 2013). Roku 1783 vydal v Brně protestantský kazatel kalvínského vyznání Michael Blažek knihu Kazatel domovní. Téměř půl tisíce stran textu představuje návod k osobnímu a domácímu duchovnímu životu, který je zapotřebí každodenně rozvíjet. Kniha obsahuje texty k zamyšlení, modlitby, písně či verše, vztažené k jednotlivým dnům v týdnu, v každém ze dnů pak k ránu nebo k večeru. Mimo to kniha nabízí oporu v oddílech věnovaných mj. době války, sucha, neúrody a hladu, nemoci a smrti. Obsahuje vysvětlení svátostí, ale i část „protestantsky společenskou“, totiž Řád domovní objasňující etická pravidla soužití mezi lidmi a mravní zásady. (Sixtus Bolom-Kotari, Pečeť, víra i pověra, věda i mystika, in: Folia Historica Bohemica 28, č. 2, Praha 2013, s. 329).


Tato aukční položka byla dražena před více než rokem, údaje jsou dostupné pouze pro přihlášené zákazníky. Pokud dosud nemáte svůj účet, můžete si jej zaregistrovat .
Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »