Facebook Instagram


Hlavní stránka > Nákup a prodej

Nákup a prodej

Nákup

Nákup uměleckých předmětů a starožitností lze prostřednictvím osobní účasti v sálové dražbě na adrese uvedené v aukčním katalogu aktuální aukce nebo absenčním způsobem zasláním cenové nabídky prostřednictvím našich webových stránek;  doručením písemného formuláře na adresu Aukčního domu; telefonicky, na základě registrace na webových stránkách Aukčního domu nebo deklarovaným zájmem o nabídku položek v poaukčním prodeji. Nákup v galerijním systému privátního prodeje je možný pouze na základě osobní komunikace s odpovědnými pracovníky Aukčního domu. Kontakt: 773 088 711, 608 888 711, 774 442 848 email: aukce@papilio.cz, galerie@galeriezezula.cz.

Prodej

Prodej uměleckých předmětů a starožitností prostřednictvím naší společnosti je možné realizovat jak formou aukčního prodeje, tak i formou privátní nabídky oslovující úzkou skupinu vybraných klientů v mimoaukčním prodeji. Podmínky aukčního prodeje jsou specifikovány v obecných obchodních podmínkách aukčního domu a v dražební vyhlášce. Nabídku předmětů určených do aukce je možné zahájit emailovou komunikací prostřednictvím fotodokumentace nebo je možné dohodnout schůzku experta z aukčního domu na místě uložení předmětů. Zejména jedná-li se o větší soubory sbírek a pozůstalostí je tato praxe běžná, a to bezplatně. Pro naplnění legislativních podmínek prodeje zajišťuje Aukční dům Zezula i nezbytné formality jako jsou vývozní povolení, osvědčení o prodeji předmětů sakrální a kultovní povahy, stejně jako expertní posudky u předmětů nabízených do aukce.  Pro nabídku předmětů do privátního prodeje je třeba osobně kontaktovat Aukční dům.

Poslední úprava: 27. 1. 2019. 20:50:27