Facebook Instagram


Hlavní stránka > Příběhy > ArchaWood - příběh subfosilního dubu

ArchaWood - příběh subfosilního dubu

Publikováno 25. 11. 2020

                                      

Společnost ArchaWood se již mnoho let zabývá záchranou a zpracováním subfosilního dřeva. Toto černě zbarvené nezkamenělé dubové dřevo, které mohlo být až tisíce let uloženo pod zemským povrchem, se v přírodě nachází pouze výjimečně a je pozůstatkem pradávných lužních lesů. Stromy vlivem podemílání břehu při povodních spadly do říčního koryta, kde byly následně zakryty nánosem sedimentů. V takových podmínkách byly dobře chráněny proti rozložení vlivem mikroorganismů, a proto se mohly dochovat až do současnosti. Změna přírodní barvy dřeva na černou je způsobena reakcí železitých složek rozpuštěných ve vodě s taniny obsaženými v dřevě dubu.

                                     

Z původně vědeckých záměrů se stala touha zachránit vzácný a nenapodobitelný materiál. Šířky letokruhů subfosilního dubového dřeva bývají totiž velmi často využívány pro prodlužování standardních chronologií pro dendrochronologické datování zpět do minulosti. Tedy do minulosti, kam nálezy dřevěných archeologických nálezů sahají již jen velmi zřídka. Na kmeny padlých stromů je možné čas od času narazit při těžbě písku či říčního štěrku. Ty pak bývají vyzdviženy a odloženy stranou. Při opakovaných návštěvách několika málo takovýchto lokalit ležela většina kmenů na stejném místě bez povšimnutí a na první pohled beze změny. Přesto se ve dřevě významné změny odehrávaly. Dřevo se na vzduchu rychle rozpadalo a trouchnivělo. Smutný pohled na kdysi majestátní duby vyvolal potřebu jedinečné dřevo zachránit a přeměnit na unikátní interiérové prvky. Jejich výjimečnost potvrzuje certifikát o stáří použitého dřeva. Díky mnohaletým zkušenostem se zpracováním subfosilního dubového dřeva, které vyniká značně specifickými vlastnostmi a chováním, mohl vzniknout i konferenční stůl RIMA. Deska stolu je vyrobena ze subfosilního dřeva dubu, jehož nejstarší datovaný letokruh vyrostl v roce 172 našeho letopočtu - tedy v době, kdy Marcus Aurelius vedl války s Markomany. V roce 2010 jsme jej nalezli na štěrkovně umístěné ve slepém rameni řeky Moravy. Na místě zůstala jen torza ostatních kmenů.

                                    Stůl z subfosilního dubu

Stůl RIMA tak představuje jeden z posledních vytažených a uchovaných kmenů z této oblasti. Z nařezaného subfosilního kmene, který byl dlouhé roky pomalu přirozeně vysoušen, byla vybrána nejhodnotnější středová deska. Výrobek respektuje přírodou daný tvar dřeva, aby i další generace mohly obdivovat jeho krásu. Při převážně ručním opracování dřeva neusilujeme o odstranění nedostatků, ale záměrně vyzdvihujeme jeho přirozenou podobu. Stůl byl proto ošetřen přírodním olejem a voskem, aby podtrhoval charakteristický vzhled subfosilního dřeva i s barevnými výkyvy a prasklinami. Nepřehlédnutelná prasklina procházející stolem proto také dala označení konferenčnímu stolu RIMA (prasklina). Subfosilní dřevo je doplněno podnoží ze surové pásové oceli ve tvaru U. Nezbytnou součástí stolu je certifikát potvrzující stáří použitého dřeva, které bylo určeno na základě dendrochronologického a radiouhlíkového datování.

Stůl RIMA je jedním ze série originálních stolů vyrobených ze subfosilního dubu. Každý kus tohoto souboru je jedinečný, tedy zhotovený v jediném neopakovatelném provedení. Společným jmenovatelem je však nevšední krása a výjimečnost použitého materiálu.

                                    Subfosil oak table GRANUM

Poslední úprava: 29. 3. 2021. 20:24:01