Facebook Instagram


Hlavní stránka > Příběhy > Zlatý hřeb ze zlaté éry kartografie

Zlatý hřeb ze zlaté éry kartografie

Publikováno 15. 2. 2021

Aukční dům Zezula s potěšením nabízí dílo, které bylo nedávno objeveno v jedné soukromé moravské knihovně. Jedná se o rané vydání Orteliova atlasu Theatrum Orbis Terrarum, jenž je právem považován za první vydaný atlas světa.

Teatrum orbis terrarum, Novus Orbis, Americae sive novi orbis. Nova descriptio.
Teatrum Orbis Terrarum, Novus Orbis, Americae Sive Novi Orbis. Nova Descriptio.

 

Publikace byla sestavena Abrahamem Orteliem (1527 – 1598), oceňovaným brabantským kartografem, geografem a kosmografem, který je široce znám jako zakladatel nizozemské školy kartografie a jako jedna z nejvlivnějších osobností na tomto poli v historii. Vydání tohoto díla je pokládáno za počátek zlaté éry nizozemské kartografie.

Tato klíčová práce byla poprvé vytištěna 20. května 1570 v Antverpách a obsahovala 53 map představených poprvé společně s doprovodným popisným textem v jednotné ucelené formě v jednom svazku či knize. Neocenitelný význam díla ve své době sehrála skutečnost, že je faktickou sumou všech kartografických znalostí svojí doby, tak byly poprvé v evropské historii všeobecné znalosti a porozumění světu spojeny do jednoho celku, včetně všech chyb, které nám dnes mohou připadat úsměvné (Antarktida a její hranice např.).

Terrarum orbis Terrarum, EuropeaTeatrum Orbis Terrarum, Europea

 

Představte si, jaké to asi bylo, když mohli tehdejší vědci a intelektuálové najednou držet v rukou mapu celého Bohem stvořeného světa, poprvé a v jeden okamžik. Musel to být vskutku moment plný pokory před tím vším, co se před nimi rozprostíralo; byl to i doklad o pokroku a technické zdatnosti, která ukazuje toto období historie jako vrchol lidských objevů a úspěchů.

Popularita díla se odráží v jeho mnohačetném vydání nejen v latině, ale v rozšířené verzi i v holandštině, němčině a francouzštině, a to vše ještě před Orteliovou smrtí v roce 1598. V době, kdy byl člověk více než kdy jindy odhodlán porozumět světu kolem sebe a poznat jej, měla takováto díla pro vzdělané třídy prvořadý význam. Současně se ale prudký vývoj na poli zámořských objevů a kolonizace odrazil na stálé aktualizaci díla a jeho mnoha a mnoha rozšířeních a aktualizacích.

AfricaeTeatrum Orbis Terrarum, Africa

 

Atlas neobsahoval mapy vytvořené jen Orteliem samotným, jednalo se spíše o jeho kurátorskou kolekci sestavenou z map soudobých a starších mistrů. Ortelius zmiňuje mnoho přispěvatelů, v prvních vydáních to bylo 33 kartografů a později v 16. století celkem 87 kartografů. Počet jmen dále rostl a v roce 1601 je v latinských vydáních uváděno 183 autorů map.Teatrum rbis Terrarum, ZelandiaTeatrum Orbis Terrarum, Zelandia

 

Ortelius se narodil 14. dubna 1527 v Antverpách do bouřlivého období náboženského sváru v Evropě. Jeho rodina byla původem z Augsburgu (v současném Bavorsku), kde byla podezřívána z protestantismu. Po smrti Orteliova otce se jeho strýc Jacobus van Meteren (finančník a tiskař raných anglických verzí Bible) vrátil z náboženského exilu v Anglii, aby se o svého synovce postaral. Ortelius začal s rytím map v roce 1547 a vstoupil do antverpského cechu svatého Lukáše, kde se naučil mapy iluminovat. Později, ovlivněn Gerardem Mercatorem, následoval povolání vědeckého geografa. Je známo, že celý život cestoval po celé Evropě a po Britských ostrovech, což nepochybně ovlivnilo jeho práci.

Teatrum Orbis Terrarum, HollandiaTeatrum Orbis Terrarum, Hollandia

 

Tento konkrétní svazek byl objeven v soukromé moravské sbírce, ve které podle všeho trpělivě čekal několik desetiletí. O jeho vynikající hodnotě majitel dobře věděl, přesto v okamžiku, kdy byla stanovena po podrobném zkoumání jednotlivých map a zařazení díla jeho vyvolávací cena, nedokázal zcela zakrýt svoje nadšení. O to větší obdiv mu náleží, protože neustoupil ze svého rozhodnutí celý výtěžek prodeje věnovat na konkrétní dobročinný projekt.

Teatrum Orbis Terrarum

Abraham Ortelius, Teatrum Orbis Terrarum, 1570, 53 dobově kolorovaných map v jednom svazku.
Položka 007, vyvolávací cena 750.000 Kč. Datum ukončení 28. 2. 2021 ve 20:00

Poslední úprava: 17. 2. 2021. 10:46:32