Facebook Instagram


Hlavní stránka > Příběhy > Mona Lisa ze Seiny

Mona Lisa ze Seiny

Publikováno 16. 2. 2021

Znepokojující, či krásná? Mnoho spekulací a různorodých názorů obestíralo tzv. Neznámou ze Seiny (L'Inconnue de la Seine).

Podle populární legendy bylo tělo mladé dívky vyloveno z řeky Seiny v pařížském Quai du Louvre na sklonku 90. let 19. století.

Jednalo se o událost, která bohužel nebyla sama o sobě nikterak ojedinělá, vzhledem ke špatnému postavení tehdejších četných prostitutek Paříže. Mrtvá těla byla ve vodě nacházena často, snad téměř denně. Ve většině případů nevykazovala žádné významnější stopy poranění, a proto byla za příčinu smrti obvykle stanovena sebevražda.

Tyto smutné objevy bezejmenných dívek byly tak četné, že u veřejnosti vzbuzovaly jen malou pozornost či sympatie. Stručně řečeno, prostitutky patřily k třídě společnosti, která nebyla nijak uznávána a nebyla ani považována za hodnou ochrany.

To byl zpočátku i tento případ. Tělo, které neneslo žádné známky násilí nebo zápasu. Tato dívka tedy byla, stejně jako již tolik jejích předchůdkyň, označena za sebevražedkyni. Zdánlivě jen nejnovější případ ve stále rostoucím počtu mladých žen, které potkal tak smutný předčasný konec, a přesto byla jiná.

00073_Rudomine_LINCONNUE_DE_LA_SEINE
Albert Rudomine (1892-1975) L'inconnue de la Seine

Oním zneklidňujícím prvkem v dívčině vzhledu byla její krása a především výraz jejího obličeje, úsměv.

Dalo by se očekávat, že oběť utonutí bude mít ve tváři vepsáno zoufalství a utrpení z posledního aktu jakožto poslední závěrečnou zprávu světu, který ji zradil. Přesto její obličej zrcadlil v mírném úsměvu klid a blaženou spokojenost.

Tato nesourodost, ve srovnání s její předčasnou smrtí a očividně odhodlanou sebevraždou, kladla až morbidní otázky týkající se jejího života a okolností její smrti. Ale i širší společenské otázky zabývající se překážkami, které jí přineslo její pohlaví a zaměstnání – proč byla mladá, krásná žena tak klidná tváří v tvář svému předčasnému konci?

Podle vyprávění to byl právě přítomný patolog v pařížské márnici, který byl její krásou a zvláštním výrazem tak zaujat, že odlil z vosku její posmrtnou masku. Po smrti se z ní tak stala celebrita, dívčino tělo bylo údajně vystavováno ve veřejných márnicích v Paříži a následně byla posmrtná maska a její fotografie hojně vyhledávány a šířeny.

Fotografie masky, i přes své morbidní vyznění, se brzy po jejím zhotovení staly velmi populárními v domovech pařížské bohémské společnosti. Byla dokonce provedena srovnání mezi provokujícím a záhadným úsměvem "neznámé ze Seiny" a Mony Lisy, obrazu, který se nacházel jen pár metrů od místa nálezu těla.

úsměv moniy lisy
Reinhold C. Muschler, One Unknown, London 1935.

Její přízračný klid a tázavý úsměv zpochybnily principy společnosti, která na ženy, jako byla ona, podle všeho zapomíná a nenabízí jim žádnou podporu či ochranu.

Po smrti byla žena ze samého okraje společnosti, takřka neviditelná pro vyšší třídy, najednou srovnávána s nejznámějším portrétem v historii umění. Její smrt a okolnosti vyvolávaly debatu a společenský dialog ještě mnoho let po nálezu těla.

Nabízená fotografie Alberta Rudomina 1892-1975 (online aukce 7, položka 73) je jednou z fotografických studií posmrtné masky vybízející k soucitu a k přemýšlení o pomíjivosti krásy i o sociálním postavení žen.

Poslední úprava: 17. 2. 2021. 14:42:13