Facebook Instagram


Hlavní stránka > Příběhy > Z Glasgow do Brna a zase zpátky? Rané fotografické studie zmizelé Británie z moravské sbírky

Z Glasgow do Brna a zase zpátky? Rané fotografické studie zmizelé Británie z moravské sbírky

Publikováno 27. 2. 2021

Aukční dům Zezula s potěšením nabízí k prodeji kolekci raných fotografických studií pocházejících ze soukromé rodinné sbírky z Moravy, které zachycují známé památky Spojeného království.

Tyto fotografie, které se momentálně nacházejí téměř 1500 km od nejbližší památky, která je na nich zachycena, navždy uchovávají momenty nenávratně ztracené v historii; stejně jako je jantar schopen uchovat prehistorickou flóru a faunu, zvěčňují tyto obrazy krátké okamžiky, které se odehrály v blízkosti památek známých každému žijícímu britskému občanu…

The Forth Bridge

Pod položkou č. 27 se skrývají dvě fascinující fotografie zachycující samotný zrod jedné z nejznámějších pamětihodností moderního Skotska. Dvojice albuminových fotografií adjustovaných na kartonu zobrazuje konstrukci mostu The Forth Bridge. Na prvním snímku, vyfotografovaném pravděpodobně z pevniny, jsou tři nyní již ikonické mostní oblouky, zde však stále ještě nespojené. Postavy vedle lodi v popředí jsou úplně malinké v porovnání s trubkovými konstrukcemi v pozadí, které obklopuje složitá síť lešení a jeřábů.  Ačkoli se výjev jeví jako dokonale klidný, je snadné představit si shon a zvuky, které musely stavbu mostu doprovázet. Druhý snímek, který byl pořízen z člunu, ukazuje konstrukci mostu ze strany a její enormní měřítko je viditelné v porovnáním s domky pod ní.

Železniční most, navržený anglickými inženýry Sirem Benjaminem Bakerem a Sirem Johnem Fowlerem, byl dokončen v roce 1890 a rozprostírá se přes záliv Firth of Forth ve východním Skotsku, pouhých 9 mil od centra Edinburghu. Most byl v roce 2016 zvolen za největší člověkem vytvořený div Skotska, je zapsán v soupise světového dědictví UNESCO, v době svého vzniku to byl nejdelší ocelový konzolový most na světě. V roce 1919 byl překonán mostem v Quebecu, přesto je dodnes druhým nejdelším mostem svého druhu na světě.

The Forth Bridge

27: John Patrick (1930 – 1923)

Dvojice fotografií ze stavby The Forth Bridge

Vyvolávací cena: 4.000 Kč

 

Další podobná nabídka ze stejné soukromé sbírky se nalézá pod katalogovým číslem 31. Zahrnuje dva snímky, z nichž první je od renomovaného fotografa své doby, George Washingtona Wilsona (1823-1893). Vidíme na něm pohled na rušné centrum Londýna, které poznáme díky nezaměnitelné fasádě instituce, jenž tu stojí dodnes. Královská burza.

Kings exchange

Přesto tím, co je na fotografii pozoruhodné, nejsou ani tak přetrvávající architektonické prvky, ale spíše zachycený život, rušná scéna z nyní již dávno ztraceného Londýna; ulice plné naložených kočárů a vozíků tažených koňmi, typické londýnské dvoupatrové autobusy, avšak taktéž zapřažené za koně, elegantně oblečení gentlemani v buřinkách a cylindrech spěchající do všech směrů. Je to městský výjev plný ruchu, obchodu a rychlosti, v něčem připomínající dnešní živá velkoměsta. Nad tím vším se tyčí socha vévody z Wellingtonu, který shora pozoruje hemžení pod sebou. Zatímco on a budovy za ním vydrželi, lidé z tohoto obrazu se navždy ztratili, zůstal jen jejich otisk v umění George Washingtona Wilsona.

Druhý snímek z položky č. 31 zachycuje Albertův památník. Fotografii zhotovil Francis Godolphin Osbourne Stuart (1843-1923). Známý a obdivovaný památník se oproti současnému stavu možná nezměnil, opět ale poskytuje náhled do minulosti Londýna.

Albert Memorial London

31: George Washington Wilson (1823-1893)

Dvojice fotografií: Královská burza a Albertův památník

Vyvolávací cena: 6.000 Kč

 

Mezi další položky ze zmíněné působivé a rozmanité moravské sbírky raných fotografických tisků zachycující starou Británii patří položka č. 26, studie kostela v Tremadocu v severním Walesu od Francise Bedforda (1815 – 1894), položka č. 32, hrad Windsor a skleník Palm House v Královských botanických zahradách v Londýně od George Washingtona Wilsona (1823-1893) či položka č. 33, dvě scény z Londýna – Westminsterský palác s plachetnicemi na Temži a most Tower Bridge od Francise Godolphina Osbourna Stuarta (1843-1923).

 

Winsdor castle     Houses of Parliment

Položka 32: F. G. O. Stuart, Windsor Castle                              Položka 33: F. G. O. Stuart, Houses of Parliment

Poslední úprava: 1. 3. 2021. 09:46:46