Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 60. večerní aukce fotografií a prací na papíře > Imaginary space I (Imaginární prostor)

A60/055

↑ Zpět na položky « »

Josef Ehm (1909-1989)

IMAGINARY SPACE I (IMAGINÁRNÍ PROSTOR)

1934
Černobílá bromostříbrná fotografie na lesklém papíru, pozdější autorská zvětšenina patrně ze 40. až 50. let 20. stol. 140x122 mm. Verso značeno autorským razítkem, tužkou podpis autora, název díla a dvojí datace (1934 a 1940). Srov.: V. Birgus - J. Mlčoch, Česká fotografie 20. století, Praha 2010, s. 143., V. Birgus (ed.), Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Praha 1999, s. 260. Stav A.

Český fotograf, pedagog a redaktor. Vyučil se portrétním fotografem v poděbradském ateliéru K. Podlipného. V letech 1934–1946 vyučoval fotografii na SGŠ v Praze (a potom ještě v 60. letech na FAMU), mezi léty 1939-1941 redigoval s J. Funkem časopis Fotografický obzor. V r. 1982 daroval Ústavu dějin umění AV výběr svých snímků, které předtím publikoval v uměleckohistorické literatuře (V. Volavka, J. V. Myslbek, Praha 1942, A. Kutal, České gotické sochařství 1350-1450, Praha 1962, Oldřich J. Blažíček, Ferdinand Brokof, Praha 1976, J. Neumann, Český barok, Praha 1969). Jeho práce se objevily také v knize Moderní česká fotografie z roku 1946. Vycházel z nové věcnosti, věnoval se především aktu, portrétu a krajině. Experimentoval s fotografickými technikami, např. s fotogramy či Sabatierovým efektem (pseudosolarizací), čímž navazoval na tvorbu Mana Raye. Byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes, podílel se na založení fotografické sekce SČVU. Účastnil se např. Mezinárodní výstavy fotografie v Mánesu 1936; vystavoval také v Paříži, Boloni, Polsku, Kodani či USA.


Kontaktní údaje
Váš dotaz