Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 63. Fotografie a práce na papíře > Předjaří v Tatrách

A63/027

↑ Zpět na položky « »

Jan Lauschmann (1901-1991)

PŘEDJAŘÍ V TATRÁCH

1937
Černobílá bromostříbrná fotografie na matném papíru, původní autorská zvětšenina. 332x299 mm. Adjustováno na kartonu 497x397 mm, recto na podkladu vpravo dole pod obrazem tužkou podpis autora a datace "J 1937 L", verso tužkou název díla, datace, podpis autora a další poznámky. Stav A/B.
Lehce pokrčený levý dolní roh.

Český chemik a fotograf, průkopník barevné fotografie. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (1918–1922, 1924 doktorát). Pracoval jako chemik v Praze a poté v Brně, kde od r. 1949 jako docent přednášel technickou fotografii a fotografickou technologii na Vys. škole technické, dále vyučoval na Vojenské akademii, kde byl v r. 1956 jmenován profesorem, v 60. a 70. letech působil také na VŠCHT v Praze a Pardubicích. Fotografií se amatérsky zabýval od dětství, ovlivnil jej např. D. J. Růžička. 1923–1934 byl členem redakční rady časopisu Fotografický obzor, kde také publikoval. Obdržel celou řadu zlatých, stříbrných a bronzových medailí na domácích i zahraničních fotografických výstavách, byl členem Českého klubu fotografů amatérů v Praze (od r. 1921) a Svazu českých fotografů a nositelem titulu Excellence de la Fédération International de l‘Art Photographique (1972).

Vyvolávací cena: 12 000 Kč
Vydražená cena: 12 000 Kč

Kontaktní údaje
Váš dotaz