Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 73. Starožitnosti a umělecké předměty > Mojžíš se chystá převzít desky Zákona od Hospodina, promlouvajícího z dýmu ohně

A73/307

↑ Zpět na položky « »

Norbert Grund (1717-1767)

MOJŽÍŠ SE CHYSTÁ PŘEVZÍT DESKY ZÁKONA OD HOSPODINA, PROMLOUVAJÍCÍHO Z DÝMU OHNĚ

Olej na měděném plechu, 34,5x25,5 cm. Mojžíš na hoře Sinaj hovoří s Hospodinem v oblaku a přejímá desky zákona z rukou anděla. Výjev ztvárňuje text Bible (Exodus 24,15-18). Významnou součástí Grundova malířského odkazu jsou i biblické motivy, obvykle starozákonní. Ty, na rozdíl od galantních námětů a krajin, zřejmě maloval hlavně na zakázku konkrétním objednavatelům. Mezi ně patřily významné církevní řády, ale i soukromí objednavatelé z řad šlechty a církevních hodnostářů. Srov.: Norbert Grund: Zápas Jakuba s andělem, olej, dřevo, 13x22 cm, Cisterciácký klášter Vyšší Brod: ev. karta NG sign. O 6994 a zejména: Norbert Grund: Hagar a Ismael na poušti, olej, plátno, 20x31 cm, ev. karta NG sign. O 6982, tamtéž. Poslední jmenovaný příklad odpovídá nejen poněkud většími rozměry, než je pro Nor. Gr. typické, ale zejména naprosto shodným kompozičním schématem. Stav A. Zachováno v naprosto perfektním původním stavu, bez pozdějších restaur. zásahů a v originálních vídeňských rámech.

Vyvolávací cena: 190 000 Kč
Vydražená cena: 250 000 Kč

Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »