Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 75. Vánoční aukce umění a starožitností > Spiritus Domini induit Zachariam, et stetit in conspectu..

A75/018

↑ Zpět na položky « »

Jan Sadeler (1550-1600)

Marten de Vos (1532-1603)

SPIRITUS DOMINI INDUIT ZACHARIAM, ET STETIT IN CONSPECTU..

Kolín nad Rýnem, ca 1580-1582
Starozákonní scéna ukamenování Zachariáše, syna velekněze Jojady, na chrámovém nádvoří na příkaz krále Joaše. Mědirytina na papíru, 25x20 cm, značeno dole uprostřed "Martini de Vos inue. Sadeler. excu". Paspartováno, rámováno, zaskleno.

Jan Sadeler - příslušník rozvětvené rodiny antverpských rytců. Spolu se svým bratrem Raphaelem a synovcem Aegidiem se stali předními představiteli nizozemského manýrismu.

Marten de Vos - vlámský malíř, představitel severského manýrismu. Vyučil se pravděpodobně u svého otce Peetera de Vos a malíře Franse Florise (1517-1570). Poté se vydal na studijní cestu do Itálie, kde např. pracoval na krajinných pozadích obrazů Jacopa Tintoretta (1518-1594). Po návratu roku 1558 se stal mistrem antverpského svatolukášského cechu, v 70. letech byl pak dokonce jeho děkanem. Měl syny Daniela (1568–1605) a Martena (1576–1613), kteří se také stali malíři. Společně s Ambrosiem Franckenem převzal v roce 1594 vedení výzdoby Antverp k uvítání arcivévody Arnošta III. Habsburského (1553-1595). Maloval oltářní obrazy, alegorie a portréty. Po jeho smrti se řada jeho kreseb stala předlohou pro mědirytiny.

Vyvolávací cena: 4 000 Kč


Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »