Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 75. Vánoční aukce umění a starožitností > Te simul abscondis, ... (Noli me tangere)

A75/022

↑ Zpět na položky « »

Aegidius II Sadeler (1570-1629)

Bartholomeus Spranger (1546-1611)

TE SIMUL ABSCONDIS, ... (NOLI ME TANGERE)

ca 1600
Mědirytina na papíru, 28,6x22 cm, značeno dole uprostřed: "B. Spranger Inuent. Eg. Sadeler sculp.". 1. stav ze 3. Ref.: Hollstein / Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts c.1450-1700 (61.I). Paspartováno, rámováno, zaskleno. Oříznuto na okraj tiskové plochy, skvěle zachovaný, vzácný 1. stav.

Aegidius Sadeler – člen rozvětvené antverpské umělecké rodiny. Spolu se svými strýci Raphaelem a Janem Sadelerem se stali významnými představiteli nizozemského manýrismu na poli grafiky. Narodil se v Antverpách a jeho otcem byl Egidius st. Léta 1587-1593 strávil v Německu a Itálii. Od roku 1597 až do své smrti, s výjimkou krátké cesty do Mnichova 1611, působil jako dvorní mědirytec na rudolfínském dvoře v Praze, později ve službách Matyáše a Ferdinanda II. (během pražského pobytu vyučoval 1622-1623 Joachima von Sandrarta). Od roku 1601 jsou doloženy i Sadelerovy aktivity nakladatelské. Týkaly se mimo jiné panoramatu Von Ursprung und Erbauung der löblichen Stadt Prag (Praha? 1606), který dle předlohy Philippa van den Bossche rytecky realizoval Hans Wechter st. Jako rytec a nakladatel spolupracoval Egidius Sadeler ml. s Jiřím Černým z Černého Mostu. U Sadelerova alba Vestigi della antichita di Roma, Tivoli, Pozzuolo et altri luochi (Praha 1606) s 50 architektonickými mědiryty lze tisk Černého jen předpokládat (nakladatelem tohoto i mladšího vydání v Římě 1660 byl Egidiův bratranec Marcus). Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.

Bartholomeus Spranger - vlámský malíř, kreslíř a rytec období manýrismu. Podnikl studijní cesty do Paříže a Itálie, působil na dvoře Pia V. a ve Vídni u Maxmiliána II., odkud se posléze dostal se dvorem Rudolfa II. do Prahy. Zde náležel k blízkému okruhu tohoto panovníka, pro něhož intenzivně pracoval.

Vyvolávací cena: 10 000 Kč

Aktuální cena: JJZF  10 000 Kč
1 příhoz

Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »