Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 70. Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění. > Poesie

A70/120

↑ Zpět na položky « »

Zdeněk Sklenář (1910-1986)

POESIE

1977
Olej na plátně, 53x99,5 cm, sign. a dat. dole uprostřed "Z. Sklenář 77". Zasazeno v původním autorském rámu. „V roce 1977 pořídil Alexandr Skalický portrét malíře a grafika Zdeňka Sklenáře. V zorném poli aparátu se objevuje rovněž obraz Poezie, který pro Skalického na jeho žádost Sklenář namaloval. Je vlastně poněkud paradoxní, že fotografie, která měla jejímu autorovi připomínat jedinečné okamžiky, jež s umělcem v ateliéru strávil, slouží dnes, kdy se Skalického sbírka dostává na umělecký trh, jako důkaz pravosti obrazu.“ /Jiří pátek (ed.), Útěcha bydlením. Život soukromého sběratele za železnou oponou, Praha 2022/. Stejně jako i v jiných případech je i zde nesmírně cenná korespondence mezi autorem a objednavatelem. Často dokládá i složitou cestu tvůrčího procesu a významně poodhaluje pohled tvůrce. Právě tento literární doprovod a jeho precizní uspořádání je jednou ze zásadních hodnot celé sbírky. „Ten Váš obraz – nějak se mně zdá nyní málo barevný. Ve škole jsem měl velký světlý atelier, kde jsem viděl každou čáru, a tak jsem se dostal do kreslířské polohy. Nyní však vidím všechno mnohem víc barevně – díky novému atelieru. Proto se do toho pustím a předělám. To je totiž můj způsob malování, že najednou mě to popadne a předělám třeba i několikrát obraz, až uznám, že je dobrý. A to je tento případ. Tak proto laskavé strpení a všechno musí nakonec dobře dopadnout.“ Z dopisu z 8. 8. 1977, Archiv Moravské galerie, fond Skalický Alexandr, karton č. 5. Krátká autorská poznámka a pohled na mimořádné dílo plné jemné barevné rafinovanosti a až kontemplativního soustředění získává jakousi hlubší úroveň porozumění a vhledu do perfekcionistického světa mimořádné tvůrčí osobnosti. Výjimečné dílo galerijní hodnoty hovoří svým jasným srozumitelným jazykem, přesto právě tyto krátké literární doprovody doplňují a osvětlují širší kontexty, které můžeme v tomto jedinečném díle sledovat. O významu, který mu Sklenář sám přisoudil, vypovídá i další zmínka v korespondenci: „Současně bych Vás prosil, až budu mít nějakou větší výstavu buď předkrematoriální nebo pokrematoriální, zda byste jej mohl zapůjčiti – což jest pro sběratele velká otrava – sám to znám moc dobře.“ /Archiv Moravské galerie, fond Skalický Alexandr, karton č. 5./ Rámováno. Provenience: sbírka Alexandra Skalického.

Zdeněk Sklenář - legendární český ilustrátor, grafik, malíř. Studoval Státní uměleckoprůmyslovou školu u prof. Hofbauera a VŠUP u prof. Z. Kratochvíla, byl členem SVU Mánes a Hollaru. Na VŠUP také později pracoval, po válce jako asistent F. Muziky, v letech 1969-1977 vedl ateliér ilustrace a užité grafiky, zároveň byl vedoucí katedry malby, grafiky, kresleného a loutkového filmu. Svůj první ateliér si pronajal v Ostrovní ulici, barvy mu dodával přítel Karel Černý. 1. výstavní příležitost mu poskytl E. F. Burian (výstava Mládí v D40), 1946 měl 1. samostatnou výstavu v Topičově salonu. Na jeho dílo měla významný vliv cesta do Číny v r. 1955, kde jej zaujaly principy východoasijské kaligrafie, byl také několikrát v Paříži, ve Švýcarsku, Holandsku, Itálii, Anglii, Německu, Maďarsku, Belgii či Indii. R. 1959 obdržel zlatou a stříbrnou medaili za grafické úpravy knih na knižním veletrhu v Lipsku. R. 1960 se stal členem tvůrčí skupiny Bilance při Umělecké besedě. 1968 získal Čestné uznání Ministerstva kultury ČSSR za spolupráci na Expo 67 v Montrealu, 1971 pak zlatou medaili na Biennale Internazionale d’Arte ve Florencii.

Vyvolávací cena: 1 800 000 Kč
Vydražená cena: 5 700 000 Kč

Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »