Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 71. Vánoční aukce umění a starožitností > Dvojdílná mapa přerovského kraje

A71/024

↑ Zpět na položky « »

Johann Christoph Müller (1673-1721)

Johann Baptist Homann (1664-1724)

DVOJDÍLNÁ MAPA PŘEROVSKÉHO KRAJE

1716 vytvořena základní celková mapa, výtisk detailu 1720?
Müllerova mapa Moravy - Homannovo vydání mapy přerovského kraje, část severní. „Marchionatus Moraviae Circulus Preroviensis. Quem Mandato Caesareo accurate emensus hac mappa delineatum publice exhibet Io. Chr. Müller S.C.M. Capitan Editore Io. Baptista Homanno Noribergae“. „Circuli Preroviensis Pars Borealis.“ Původní kolorovaná mědirytina ze souboru osmi map moravských krajů. V pravé horní části kartuše s alegorickými postavami pramenů řek Moravy a Odry s názvem. V levém horním rohu měřítko. Název mapového dílce na dolním okraji. V pravém horním rohu číslováno „81“. Rozměr tiskové plochy 57x46,5 cm. Rámováno, zaskleno. Rozměr: 67x59 cm. Müllerova mapa Moravy - Homannovo vydání mapy přerovského kraje, část jižní. „Circuli Preroviensis Pars Australis.“ Původní kolorovaná mědirytina ze souboru osmi map moravských krajů. Název mapového dílce na horním okraji. V pravém dolním rohu kartuše s legendou. V pravém horním rohu číslováno „82“. Rozměr tiskové plochy 57x46,5 cm. Rámováno, zaskleno. Rozměr: 67x59 cm.

Johann Christoph Müller se narodil 15. března 1673 na předměstí Norimberku, ve Wohrdu. V Norimberku studoval matematiku a kreslení u astronoma a mědirytce G. C. Eimmarta. Po čtyřletých studiích získal místo ve Vídni u císařského plukovníka Luigiho Ferdinanda Marsigliho, který se zabýval přírodovědou a zeměpisem. Marsigli pracoval na velkém geografickém a hydrografickém díle o Dunaji. Müller pro toto dílo určoval polohy uherských měst. Roku 1698, po válečném a diplomatickém vítězství Rakouska nad Turky, doprovázel Marsigliho na cestě do Uher. Jejich úkolem bylo vytvořit podrobnou mapu Uher, především uherského pohraničí. Mapa byla vyhotovena v měřítku 1 : 450 000. Během mapování Müller vykonával astronomická pozorování a pomocí busoly zaměřil větší řeky se všemi meandry. Práce na mapě Uher směřovaly k tomu, že roku 1708 byla Müllerovi svěřena tvorba velké mapy Uher v měřítku 1 : 550 000, která měla být vydána nákladem uherských stavů. Hlavním přínosem této mapy je správné zakreslení Dunaje. Ještě před vydáním velké mapy Uher zažádal Müller, aby mohl pracovat na dalších mapách rakouských dědičných zemí a následně vytvořit velký „Atlas Austriacus“. Po mapě Uher následovala mapa Moravy a po dokončení tohoto díla pak tvorba mapy Čech. Dne 4. 6. 1721 převzal referent z české dvorní kanceláře veškeré podklady týkající se map Čech a Moravy. O den později sepsal Müller ve svém bytě ve Vídni poslední vůli za přítomnosti notáře J. Jiřího Pürckhauera a šesti svědků. Dne 21. 6. 1721 Jan Kryštof Müller zemřel ve svém bytě na následky celkové únavy a přepracovanosti. Byl pochován na hřbitově u kostela benediktinského opatství ve Vídni. viz: https://mapy.vugtk.cz/muller/index.php?rs=2&lg=cze

Johann Baptist Homann - nejvýznamnější německý kartograf, vydavatel a mědirytec 1. poloviny 18. století. Vystudoval jezuitskou školu, ale poté přestoupil k protestantismu. Roku 1687 se stal notářem v Norimberku, ale nedlouho poté se začal věnovat rytectví a tvorbě map. V 90. letech 17. stol. působil také ve Vídni. V roce 1702 založil v Norimberku kartografický obchod a nakladatelství, kde vydával mapy a atlasy. Jeho práce se vyznačují vysokou kvalitou i uměleckou hodnotou. Často spolupracoval např. s norimberským mědirytcem Christophem Weigelem (1654-1725). Roku 1715 se stal členem královské akademie věd v Berlíně a také byl jmenován císařským geografem na dvoře Karla VI. Po Homannově smrti fungoval podnik až do roku 1848 pod vedením jeho dědiců.


Tato aukční položka byla dražena před více než rokem, údaje jsou dostupné pouze pro přihlášené zákazníky. Pokud dosud nemáte svůj účet, můžete si jej zaregistrovat .
Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »