Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 73. Starožitnosti a umělecké předměty > Jindřich z Valdštejna s 24 syny před králem Přemyslem Otakarem II.

A73/018

↑ Zpět na položky « »

Daniel Wussin (1626-1691)

Karel Škréta (1610-1674)

JINDŘICH Z VALDŠTEJNA S 24 SYNY PŘED KRÁLEM PŘEMYSLEM OTAKAREM II.

1661
Mědirytina na papíru, 28,5x34 cm, značeno dole uprostřed: "C. screta del:" a vpravo "D. Wusim sculp: Pragae". Ilustrace ze spisu Jana Tannera Amphitheatrum gloriae, spectaculis leonum Waldsteinicorum adornatum, vydaného v Praze roku 1661. Zachycuje scénu po vítězství nad pruským vojskem. Zdroj: Markéta Šimková, Rytec Daniel Wussin, bakalářská diplomová práce, SDU FF MU, Brno 2014, s. 16 a n. Utržené oba levé rohy, trhlina na spodním okraji 3,5 cm. Další exempláře jsou uloženy ve sbírkách Národní galerie v Praze, inv. č. R 821585, Moravské galerie v Brně, inv. č. C 27956.

Karel Škréta - jeden z nejznámějších českých barokních malířů 17. století. Patří k největším osobnostem českého umění a považuje se za zakladatele českého barokního malířství. Nejčastěji maloval portréty a oltářní obrazy, ojediněle pak ztvárňoval mytologická témata. Zvláště oblíbeným se stal u šlechty, která Škrétu vyhledávala jako portrétistu. Při pobytu v Itálii se dostal do společnosti zaalpských malířů, tedy Němců, Holanďanů a Vlámů. Stal se členem skupiny nazývané Bent nebo Schilderbent. V Římě studoval díla Rafaela a Michelangela. Některé jeho kresby prý byly dokonce k nerozeznání od Rafaelových.

Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Vydražená cena: 3 000 Kč

Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »