Facebook Instagram


Main page > Auction > 57. Auction of Arts and Antiques > MELANTRICH’S BIBLE

A57/001

↑ Back to list »

Jiří Melantrich z Aventina (1511-1580)

MELANTRICH’S BIBLE

Prague, 1556/1557 Second edition, book format 2°, 1253 p., 5 full-page engravings and 136 illustrations in text. Hard leather binding with blind embossing decoration and forging, embossed initials W. F. and year 1794. The edition also contains: 1 p. Napomenutij spasytedlná, 2 p. Věnování Nayjasniegssijmu Knijžeti Maximiliánovi Králi, 10 p. Předmluwa Sw. Jeronýma, 605 numbered pages of Old and New Testament, between pages 473 - 475 inserted 11 p. Srovnánij Ewangelistuow and 2 p. Předmluwa Sv. Jeronýma, 10 p. Registrum, 19 p. Ukázánij hlawnijch Artykuluow, 8 empty pages. Tiny spots and slightly affected by insects on first pages, title page and one clasp is missing, otherwise in excellent condition. „Biblj Cžeská. Cum Gratia & Priuilegio, Serenissimi Romanorum, Hũ[n]gariae, Bohemiae etc., Regis. ANNO MDLVI. (MDLVII) Tato Knijha Zákona obogijho Stareho y Nowého od Boha skrze Moyžijsse y giné Swaté Lidi Ducha Swatého wdechnutijm sepsaná a wydaná w nijž se gistá a gruntownij wuole Božij oznamuge aby každému wěřijcýmu Křestianu k Spasenij gistému slaužila gest wytisstěna a dokonána w Starém Miestie Pražském Létha Páně Tisýcého Pietistého Padesátého Ssestého A Sedmého Dne Miesýce Prasynce v Giřijka Melantrycha Rožďalowského.“.


Contact info
Your question