Facebook Instagram


Main page > Auction > 59. Auction of Arts and Antiques > Plaque Fond of Josef Mánes

A59/0069

↑ Back to list « »

Václav Hynek Mach (1882-1958)

PLAQUE FOND OF JOSEF MÁNES

Czechoslovakia, 1920
Bronze, Ø 16,5 cm, inscription: „FOND JOS / MANESA“, sign. „MACH“, on black lacquered square mat with a hinge. Condition A. Lit.: J. Uhlířová, Brněnský sochař Václav Hynek Mach, dipl. thesis, SDU FF MU Brno 2003, p. 174.

Václav Hynek Mach - brněnský sochař, studoval na Akademii v Praze u J. V. Myslbeka. Věnoval se sochařské tvorbě pro architekturu, vytvořil řadu realizací v Brně, mj. alegorické plastiky na základní škole na Slovanském náměstí (1913), plastiky na průčelí Cyrilometodějské záložny na Zelném trhu (1913-1916) či plastiky atlantů na fasádě Nemocenské pokladny (1936).


Contact info
Your question