Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 23. Bibliofilská online aukce > Kazatel domovnj (postila)

O23/204

↑ Zpět na položky « »

Matouš Konečný (1569-1622)

Michal Blažek (1753-1827)

KAZATEL DOMOVNJ (POSTILA)

1783
... to gest: Naučenj potřebné gakby hospodářowé w Domjch a přjbytcých swých spolu s domácými swými, každého dne, zwlásstě ráno a wečer y zwlásstnj některé časy, Božjch pokut a metel, sebe k dobrému Slowem Božjm napomenutj, poctu Božskau A nabožnau w chwálách a modlitbách swatých, Pánu Bohu wykonáwati, a tak čeládku swau k náboženstwj Křesťanskému dobrým a pobožným přjkladem swým, wsselikého času přidržeti měli. W nowě spraweno a wydáno. W Brně, wytjsstěno Swobodským Pismem, skrze Jána Siedlera Faktora 1783. Vel. 8°, 19,2x15 cm. 442 číslovaných s. (chybná paginace s. 25-31 a s. 55), česky, na koncích kapitol dekorativní viněty. Novodobá celokožená převazba s tlačeným dekorem s motivem mešního kalichu v zrcadle. Titulní strana tištěna v černé barvě. Vydal Michal Blažek v Brně roku 1783. Drobné požerky hmyzu, stránky místy ušpiněné, jinak knižní blok v dobrém stavu, dva poslední listy lepeny. Jedná se o první potoleranční reedici původního českého předbělohorského reformačního díla (Sixtus Bolom-Kotari, Michael Blažek, superintendent moravský a protestantská společnost pozdního osvícenství (disertační práce), Historický ústav FF MU, Brno 2013). Roku 1783 vydal v Brně protestantský kazatel kalvínského vyznání Michael Blažek knihu Kazatel domovní. Téměř půl tisíce stran textu představuje návod k osobnímu a domácímu duchovnímu životu, který je zapotřebí každodenně rozvíjet. Kniha obsahuje texty k zamyšlení, modlitby, písně či verše, vztažené k jednotlivým dnům v týdnu, v každém ze dnů pak k ránu nebo k večeru. Mimo to kniha nabízí oporu v oddílech věnovaných mj. době války, sucha, neúrody a hladu, nemoci a smrti. Obsahuje vysvětlení svátostí, ale i část „protestantsky společenskou“, totiž Řád domovní objasňující etická pravidla soužití mezi lidmi a mravní zásady. (Sixtus Bolom-Kotari, Pečeť, víra i pověra, věda i mystika, in: Folia Historica Bohemica 28, č. 2, Praha 2013, s. 329).

Vyvolávací cena: 3 900 Kč

Skončeno

Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »