Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 23. Bibliofilská online aukce > Soubor 31 děl P. Bezruče s jeho podpisy, popř. i rukopisnými básněmi

O23/232

↑ Zpět na položky « »

Petr Bezruč (1867-1958)

SOUBOR 31 DĚL P. BEZRUČE S JEHO PODPISY, POPŘ. I RUKOPISNÝMI BÁSNĚMI

1918-1952
Slezské písně: Pev. polopl. vazba. Obálka veváz. na zač. Vyd. Osvět. odbor O.Č.S.N.R. v Jekatěrinburgu 1918. Úvod. litogr. a inic. P. Pištělka. Podpis a dopis P. Pištělky. Pev. polokož. vazba. Obálka chybí. Vyd. Osvět. odbor O.Č.S.N.R. v Jekatěrinburgu 1918. Úvod. Litogr. a inic. P. Pištělka. Podp. P. Pištělky. Brož. vazba. Vyd. Nový lid v Brně 1920. Pev. polopl. vazba. Vyd. Nový lid v Brně 1920. Brož. vazba. Dřevoryt O. Petra. Vyd. Nový lid v Brně 1928. Č. 7/100. Brož. vazba. Dřevoryt O. Petra. Vyd. Nový lid v Brně 1928 ve II. vyd. t. r. (celk. V. vyd.). Pev. polokož. vazba zn. Jindř. Svobodou. Frontispice a obálka F. Duša (bar. dřevoryty). Obálka veváz. na konci. Vyd. Pokorný a spol. v Brně 1946. 9. vyd. Pev. polokož. vazba. Frontispice a obálka F. Duša. Obálka veváz. na konci. Vyd. Pokorný a spol. v Brně 1946. 10. vyd. Karton. pouzdro. Brož. vazba. Frontispice a obálka F. Duša. Vyd. Pokorný a spol. v Brně 1946. 10. vyd. 2x Pev. celopl. nakl. vazba. Frontispice F. Duša. Vyd. Pokorný a spol. v Brně 1947. 11. vyd. (mimo 2 bibliofilská). Já. Měkká šitá vazba. 2 dřevor. F. Michla. Vyd. M. Matas 1930 v Plzni. Č. 105/300. Podp. F. Michla. Já. Vol. archy v obálce. Lept V. Držkovic. Vyd. pro moravskoslezs. bibliofily ve Frýdku 1935. Č. 79/330. Lieder eines Rebellen. Měkká šitá vazba. Úpr. O. Petr. Vyd. Pokorný a spol. v Brně 1931. Č. a48/100. Labutinka. Báseň P. B. zhudebnil V. Ambros. Pev. karton. vazba. Linoryt J. Dobrovolský. Vyd. A. Kučík v Břeclavi 1934. Autorský výtisk. Podpis skladatele. Tři řeky. Měkká šitá vazba. Il. V. Wünsche. Vyd. Kroužek přátel krás. knihy na Pols. Ostravě 1934. č. 13/33. Papírový Mojšl. Brož. vazba. Ilustr. a vydal J. Tišnovský v Brně 1934 jako 10. soukr. tisk. Č. 12/100. Studie z „Café Lustig“. Pev. celopl. vazba. Obálka veváz. Vyd. K. Pliska v Mor. Ostravě 1934. Č. 91/100. Studie z Café Lustig. Měkká šitá vazba. Vyd. jako 3. sv. ed. Ostrava 1938 v Kunčičkách u O. Č. 43/100. Jen jedenkrát. Měkká šitá vazba v papír. obálce. Úpr. a 2 litogr. R. Gajdoš. Vyd. 1935 v Břeclavi. Č. 157/160. Ex libris S. Gajdošíka od C. Šťastného. Paralipomena. Brož. vazba. 2 suché jehly A. Moravce. Vyd. P. Toman ml. v Praze 1937 jako IX. sv. ed. Trianon. Č. 79/150. Karton. pouzdro. Lolo a druhové. Měkká šitá vazba. Il. F. Pokorný a C. Bouda. Vyd. Pokorný a spol. v Brně 1938. 3x Stužkonoska modrá. Měkká šitá vazba. Vyd. Pokorný a spol. v Brně 1946. 4. vyd. Stužkonoska modrá. Brož. vazba. Il. M. Švabinský. Vyd. Spolek čes. bibliofilů v Praze 1952 jako 8. sv. ed. Díla. Č. 76/500 s podp. M. Švabinského. 2x Novoroční pozdravy P. B. z let 1936-1948. Měkká šitá vazba. Il. K. Svolinský. Vyd. 1947 jako soukr. neprod. tisk J. Glivický a V. Souček v Prostějově. Město pod Radhoštěm. Veliký inquisitor Frenštacký. Brož. vazba. 2 dřevoryty M. Vořechové-Vejvodové. Vyd. 1947 J. Jelínek ve Frenšt. p. R. jako 6. sv. ed. Stolístek. L. Ostrovacký: O P. Bezručovi. Měkká šitá vazba. Vyd. vl. nákl. L. Ostrovacký 1947 jako neprod. tisk č. 32. 1. vyd. Věnování autora. Bezruč a Machar. Měkká šitá vazba. Úpr. a lept ve frontispisu C. Bouda. Vyd. P. Toman ml. v Praze 1947 jako IX. Sv. ed. Protos. Č. 286/350. Z pozůstalosti Stanislava Gajdošíka

Vyvolávací cena: 2 000 Kč

Nejvyšší příhoz: SPLJ  2 000 Kč
1 příhoz
Probíhá
Končí 26. 3. 2023. 19:00:59 CEST
Aktualizovat

Aukční přirážka činí 22 % ke kladívkové ceně.

Online dražba

Zvyšte svůj maximální příhoz jedním kliknutím o 3 nebo 9 zvýšení. Příhoz bude určen automatickou dražbou.

Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »