Facebook Instagram


Hlavní stránka > Aukce > 16. A69. Vánoční aukce umění a starožitností. > Zuzana a starci

O16/101

↑ Zpět na položky « »

Johannes / Jan Kupezky, též Kupecký, následovník (1666-1740)

ZUZANA A STARCI

počátek 19. stol.
Olej na plátně, 108x138 cm. Rentoilováno. Rámováno. Stav restaurováno. Obraz je podchycen v literatuře v soupisu Kupeckého díla (E. Šafařík, Joannes Kupezky (1667-1740), Prag 1928, s. 126, č. 308), dále E. Safarik, Johann Kupezky (1666-1740). Gesamtkunstwerk I, Brno 2014, s. 19, č. k. 28, obr. s. 100) jako Kupeckého autentické dílo. Na základě osobního prozkoumání a znaleckého názoru Ing. Mgr. Tomáše Zezuly byl zařazen do 9. Online aukce Aukčního domu Zezula, s.r.o. (dále jen ADZ) jako dílo anonymního autora z konce 18. stol. Pro potřeby "Osvědčení o prodeji předmětů sakrální a kultovní hodnoty" bylo požádáno ministerstvo kultury o posouzení obrazu. Z důvodů časové náročnosti tvorby posudku byl obraz z 9. Online aukce stažen. Znalecký ústav Národní Galerie v Praze provedl průzkum obrazu a ve svých závěrech potvrdil názor ADZ, tedy že se nejedná o autorské Kupeckého dílo, ale o práci z počátku 19. stol. následovníka, případně kopisty dnes ztraceného původního obrazu, který je zmiňován v díle Kupeckého životopisce Christiana Ludwiga von Hagedorn.

Vyvolávací cena: 24 000 Kč

Nejvyšší příhoz: GAKL  140 000 Kč
35 příhozů
Prodáno

Kontaktní údaje
Váš dotaz
↑ Zpět na položky « »