Facebook Instagram


Hlavní stránka > Příběhy > Útěcha bydlením. Život soukromého sběratele za železnou oponou.

Útěcha bydlením. Život soukromého sběratele za železnou oponou.

Publikováno 14. 5. 2022

Editorial ke knize napsal Jiří Pátek

Poněkud tajemný titul knihy, která by každým dnem měla vyjít tiskem, odkazuje na dobu, v níž se naše země ubírala směrem k horizontu ráje beztřídní společnosti. Pevně věřím a doufám, že ještě dostatek z nás si pamatuje, kolikrát bylo nutné kurz této cesty korigovat a v co nakonec tyto korekce vyústily. Kniha přináší příběh umělecké sbírky Alexandra Skalického staršího na pozadí druhé poloviny dvacátého století. Tuto část historie zkoumá a přehodnocuje řada vědních oborů, protože, jak se zdá, i třicet let po pádu komunismu máme stále potřebu procházet staré události a hledat jejich vztah k dnešku.

Monografie o sbírce Alexandra Skalického
Připravovaná monografie o Sbírce Alexandra Skalického z pera Jiřího Pátka, Marcely Rusinko a Alexandra Skalického 

Když jsme pro knihu hledali název v kolektivu lidí, kteří se podíleli na její realizaci, byl to až překvapivě nesnadný úkol. Potvrzoval, jak složitou dobu kniha nahlíží a z jak rozdílných názorových pozic je možné její téma uchopit. K finální volbě nás nakonec navedla věta Alexandra Skalického: „Zalézali jsme do děr, které jsme si vystýlali svými vlastními věcmi a pocity.“ Skalický ji pronesl v telefonickém rozhovoru mezi Brnem a Náchodem, v němž jsme řešili otázky společenského postavení sběratele a milovníka umění usazeného v prostředí malého města na geografické a kulturní periférii země. Byl konec března a my jsme měli konečně autentické a jasné vodítko, jak o názvu knihy přemýšlet.

Alexandr Salický ve svém bytě
Alexandr Skalický ve svém bytě před fotografií Magické ruce VII

V představách většiny současníků je sběratelství umění hledáním poměru mezi uměleckou a finanční hodnotou uměleckého díla, které je, vzhledem k mnoha proměnným a vzhledem k množství peněz v této branži, něčím na způsob vzrušující strategické hry pro bohaté pány. Kniha Útěcha bydlením je v jistém smyslu antitezí této představy. Tedy alespoň v tom, že se pokouší usadit výše popsané představy do konkrétního kontextu, a tím jim vzít absolutní platnost. Činí tak prostřednictvím textů tří autorů, které nahlížejí problematiku sbírání umění ze stanovisek rozdílné životní a profesní zkušenosti. Text Alexandra Skalického, zařazený na konci knihy, je autobiografickým svědectvím o tom, s jakými nesnázemi se musel vyrovnávat sběratel umění v bývalém Československu. Text vznikl jako doplněk autorových vzpomínek, které sepsal na přelomu let 2015 a 2016 jako svědectví svého bohatého a dlouhého životního příběhu. Skalický se v textu vyznal ze svého vztahu ke kultuře a výtvarnému umění a také k umělcům, s nimiž se v průběhu let přátelsky stýkal a získával od nich akvizice do své sbírky.

 

Pohled do instalace v bytě Alexandra Sklaického
Pohled do instalace v bytě Alexandra Skalického.
Na fotografii  vidíme práce
Mikuláše Medka, Jana Kotíka a Vladimíra Preclíka
Pohled do instalace v bytě Alexandra Skalického 2
Pohled do instalace v bytě Alexandra Skalického.
Na fotografii práce Jana Baucha a Jindřišky Radové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritický kontext dostal Skalického příběh v kapitole historičky umění Marcely Rusinko, která se ve své vědecké práci dlouhodobě věnuje problematice sběratelství ve specifických podmínkách států za železnou oponou. V knize o sbírání umění se možná poněkud nečekaně objevuje text o fotografii a fotografování, který napsal Jiří Pátek, kurátor sbírky fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Téma bylo do publikace zařazeno jednak proto, že Skalického na jeho cestách za umělci často doprovázel fotoaparát, jednak proto, že sám Skalický se dlouhá léta věnoval vlastní fotografické tvorbě. V ní využíval koncepty vzešlé z diskusí s umělci, které navštěvoval v rámci svých sběratelských aktivit, a někdy se přímo inspiroval konkrétními díly ze své umělecké sbírky.   

Alexandr Skalický_Pokoštění pro Salvatora Dalího
Alexandr Skalický: Pohoštění pro Salvatora Dalího
posca Zdeňku Sklenářovi.jpg
Alexandr Skalický: Pocta Zdeňku Sklenářovi

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kniha však nevznikala jako soubor odborných studií, doplněný ukázkami prací z umělecké sbírky Alexandra Skalického. Od prvního okamžiku, kdy se o jejím vydání začalo uvažovat, byla její koncepce přesně opačná. Obsah sbírky co možná nejlépe zdokumentovat a opatřit texty, které by vysvětlily smysl její existence v proměnách času. Důvody k tomuto postupu byly zcela prozaické. Vlastník a autor sbírky Alexandr Skalický se rozhodl poslat výsledek svého sběratelského úsilí do aukce. Díla, která byla dlouhá léta součástí jeho života a života jeho rodiny, se tak vydají na cestu, aby se stala součástí jiných sbírek a nových příběhů. Kniha však navždy uchová obraz původního uskupení, z nějž vyšla.  

Poslední úprava: 22. 3. 2023. 23:18:34